Integritetspolicy

Ny EU-lagstiftning om dataskydd

 

Den 25 maj 2018 har en ny dataskyddslagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), börjat gälla i Sverige och övriga EU.

Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur bland annat företag får behandla dina personuppgifter.

Integritetspolicy

 Vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn, i enlighet med den nya lagstiftningen.

På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa den nya dataskyddslagstiftning GDPR.

Vilka uppgifter lagrar vi?

 Som standard samlar vi inte in några personuppgifter om besökare på vår hemsida (www.fonstermontage.se), förutom de som lämnas i kontaktformuläret.

Vi sparar inte uppgifterna längre än det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Insamlingen av personuppgifter sker i samtycke.

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part. 

 

Vad är ändamålet med insamlingen?

 Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt och upprätthålla en affärsrelation. Vi samlar även in uppgifter för att kunna söka ROT-avdrag och liknande.

 

Ta del av, ändra eller ta bort uppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du oss. Kontaktuppgifter finner du lite längre ned på sidan.

Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter

på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till Datainspektionen.

Namn: Staffan Starke
Telefon:
031-22 46 81
E-post:
staffan@fonstermontage.se

Org.nr: 556673–9651

Göteborgs Fönstermontage AB (personuppgiftsansvarig)
Hildedalsgatan 200
417 05 Göteborg